Martin Borodáč | Biografia
martinborodáč

Martin Borodáč

Martin Borodáč (narodený 14. 1. 1964 v Bratislave) patrí k pozoruhodným postavám mladého slovenského maliarstva. Je rýdzim solitérom a nepochodí nikto, kto by sa ho usiloval zaradiť do niektorého z tunajších prúdov, trendov či výtvarnej skupiny. V rokoch 1979 – 1983 vyštudoval strednú umelecko-priemyselnú školu (prof. R. Fila) v Bratislave a ďalších šesť rokov strávil na štúdiách monumentálnej maľby na Surikovovej výtvarnej akadémii (prof. J Korolev) v Moskve. Žije a tvorí v Bratislave.
Autor textu: Ivan Melicherčík

PDF katalóg k bratislavskej výstave z roku 2011